SEKOM-CykelTur
 
  Mål och stadgar    
 

 

 

 

 

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.

 

Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för
ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn
med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala
perspektivet. De fyra hållbarhetspricniperna utgör ramen för
det hållbara samhället och föreningens verksamhet.

Sveriges Ekokommuner ska vara en förebild och
föregångare för landets övriga kommuner i arbetet för

 

en hållbar utveckling på lokal nivå. Sveriges Ekokommuner ska vara opinionsbildare, pådrivare, dvs en tydlig lokal röst i miljöpolitiken, samt en kunskapsförmedlare av goda lokala exempel och stimulera erfarenhetsutbyte mellan lokala aktörer nationellt och internationellt.

 

Här kan du ladda ner våra aktuella verksamhetsdokument:

 

Verksamhetsplan 2015

 

Stadgar

 

Verksamhetsberättelse 2014