SEKOM-Haningen Galo-Dykaren Liten
 
  Historia - Sveriges Ekokommuner    
 

 

 

 

 

Ekokommunbegreppet lanserades 1980 i Norden genom den finska kommunen Suomussalmi. Tre år senare, 1983 introducerades begreppet i den svenska kommunen Övertorneå. Dessa kommuner var under några år de enda Ekokommunerna i norden.

I Ekokommunkonceptet utgick man från den fina miljön, den lokala näringslivsstrukturen och den lokala livsstilen som den bas som utvecklingsstrategin skulle byggas på. Genom ett samspel med naturen skulle även arbetstillfällen skapas.

Prefixet Eko, som till början var en förkortning av ekologi, kom på ett tidigt stadium också att stå för ekonomi. "Ekonomisk utveckling och ekologisk balans ska således förenas i en och samma utvecklingsstrategi. Detta tror vi är det bästa sättet att dra nytta av kommunens fördelar och åstadkomma en utveckling av bygden" Ur handlingsprogrammet Stiftelsen Ekotopen i Övertorneå 1986.

 

Det arbete som inleddes i Övertorneå kring att utveckla ekokommun-konceptet inspirerade andra kommuner i landet. Ett nätverk av Ekokommuner bildades där från början ett femtontal kommuner

deltog. Nätverket tillkom som ett svar på kommunernas ökade

efterfrågan på stöd och hjälp i ekologisk hållbar samhällsplanering.


Den 17-18 maj 1995 samlades politiker och tjänstemän från landets dåvarande 20 ekokommuner i Värnamo för att bilda Föreningen Sveriges Ekokommuner. 

 

Numera finns det 101 ekokommuner och aktiviteterna sjuder kanske

mer än någonsin - över 4 miljoner svenskar (42%) bor i en ekokommun!

 

Det finns också ett internationellt nätverk för ekokommuner. Mer information hittar du här.

 

Ladda ner vår senaste informationsbroschyr:

Svenska

Engelska