SEKOM-GuldHatt
 
Organisation
Varje medlemskommun utser en politiker och en tjänsteman som representerar kommunen gentemot föreningen. Sveriges Ekokommuners styrelse består av nio politiker (samt tre ersättare) från olika partier och stor spridning över landet. Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte som vanligvis äger rum i april eller maj månad.

Styrelsen utser efter årsmötet en tjänstemannagrupp som är sakkunnig i miljöfrågor. Tjänstemannagruppen har en rådgivande funktion och tar bland annat fram beslutsunderlag som kan användas av samtliga medlemskommuner.
Det samordnande och administrativa arbetet sköts av föreningens kansli. För närvarande är kansliet bemannat motsvarande en halvtidstjänst. Kanslifunktionen är förlagd till Karlskrona.